KETINDIHAN DARI SUDUT PANDANG HIPNOTERAPI

Apakah Anda pernah mengalami ‘ketindihan’ dalam hidup Anda? Hampir setiap orang saya rasa pernah mengalami ‘ketindihan’. Fenomena ketindihan ini terjadi ketika kita tidur dan tiba – tiba badan kita terasa, seolah ada yang menindih, sehingga kita terbangun namun tidak mampu Continue reading